Logo 1000x700 1

CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN THÔNG TIN

Để tránh xảy ra những tranh chấp giữa các bên, vui lòng đọc chính sách bản quyền thông tin của Yo Sperm Test Viet Nam dưới đây, điều này là rất quan trọng và bạn phải tuyệt đối tuân thủ chính sách này của chúng tôi.

Về chia sẻ bài viết

  1. TMSC Vietnam giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại website yospermtest.com.vn
  2. Các cá nhân không được phép sử dụng nội dung trên yospermtest.com.vn vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
  3. Mọi hành động chia sẻ bài viết bắt buộc phải ghi Nguồn từ yospermtest.com.vn

Bản quyền về Logo thương hiệu – Banner, các ấn phẩm in ấn của sản phẩm

  1. Logo thương hiệu thuộc bản quyền của Medical Electronic Systems (MES) TMSC Vietnam là đơn vị đại diện và phân phối độc quyền các dòng sản phẩm của MES tại thị trường Việt Nam đồng thời nắm giữ bản quyền hình ảnh tại Việt Nam.
  2. Các Banner, Ấn phẩm in ấn về các sản phẩm phân phối ở Việt Nam thuộc bàn quyền của TMSC Vietnam và yospermtest.com.vn

Chúng tôi luôn kiểm soát vấn đề sử dụng các nội dung bản quyền của chúng tôi một cách nghiêm ngặt nhất. Ngược lại, chúng tôi cũng luôn sử dụng các thông tin từ bên thứ ba một cách chuẩn xác nhất. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn có thể mắc phải 1 vài thiếu sót (có thể do không tìm được thông tin bản quyền, chủ sỡ hữu v.v), nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì vui lòng email tới chúng tôi: support@tmsc-vn.com để chúng tôi kịp thời xử lý.

Trân Trọng!