Que test kiềm-axit OvumB

4.93
4.93 trên 5 dựa trên 14 đánh giá
14 Đánh giá
2748 Đã bán

27.000

Que thử kiềm Âm đạo OvumB giúp phụ nữ xác định tính kiềm hoặc axit trong Âm đạo. Tránh viêm nhiễm và xác định độ viêm nhiễm.

Số lượng: