So sánh SQA với các hệ thống kính hiển vi CASA

MES đã thực hiện các cuộc nghiên cứu so sánh giữa các dòng thiết bị SQA với nhau và với những hệ thống CASA kính hiển vi truyền thống trong việc phân tích tinh dịch đồ chuyên sâu!

Điều này nhằm chứng minh về độ chính xác, đánh giá hiệu suất, độ đặc hiệu giữa các phương pháp trong các trường hợp, tình trạng khách quan dựa trên số lượng, thể tích, thời gian của mẫu tinh dịch.

Hầu hết các phòng thí nghiệm, bệnh viện vẫn đều đánh giá chất lượng tinh dịch đồ thủ công dưới kính hiển vi. Tuy nhiên, việc phân tích thủ công này vẫn còn nhiều hạn chế, được thể hiện qua các kết quả bất tương đồng giữa các phòng thí nghiệm trên cùng 1 mẫu tinh dịch do các yếu tố chủ quan của người thực hiện, điều này làm ảnh hưởng tới chẩn đoán và điều trị cho các cặp vợ chồng hiếm muộn!

Dưới đây là các bản công bố nghiên cứu so sánh giữa SQA với Yo Sperm Test và 1 số hệ thống CASA đã được thực hiện:

SQA-Vision với SQA- V Gold, QwikCheck Gold, SQA-iO và Yo Sperm Test

SQA-Vision với hệ thống CASA LenHook

SQA-Vision với các hệ thống SCA Human và SCA Scope

SQA-Vision với Hamilton Thorne – Microptic CASA – Biophos CASA

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments